SYNDYK MASY UPADŁOŚCI RYSZARDA WÓJCIKA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ RESTAURACJA NOVA RYSZARD WÓJCIK W CHRÓŚCICACH SPRZEDA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANĄ BUDYNKIEM RESTAURACJI I NIEZABUDOWANE RUCHOMOŚCI

syndyk-sprzeda-restauracje-ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-wyposazenie-restauracji-chroscice-1.jpg

syndyk-sprzeda-restauracje-ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-wyposazenie-restauracji-chroscice-1.jpg

Gazeta Wyborcza Opole
druk 5.10.2021

Syndyk masy upadłości Ryszarda Wójcika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Restauracja NOVA Ryszard Wójcik w Chróścicach na podstawie postanowienia Sędziego komisarza

z dnia 29 lipca 2021 r. sygn. akt V GUp 197/19 sprzeda w drodze przetargu:

– PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 896,3 m2 położonego w Chróścicach przy ulicy Korfantego nr 36, na działce nr 1189/21 AM-2 o powierzchni 0,1457 ha dla której Sąd Rejonowy w Opolu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00100165/0

za cenę nie niższą niż 40 % ceny oszacowania, tj. 409.200,00 zł,

– UDZIAŁ wynoszący ½ w prawie własności nieruchomości gruntowych  niezabudowanych tj. działce nr 1606/200 AM-4 o powierzchni 1,2600 ha oraz działce nr 1778/256  AM-4 o powierzchni 0,5455 ha położonych w Chróścicach dla których Sąd Rejonowy w Opolu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00022010/8

za cenę nie niższą niż 40 % ceny oszacowania, tj. 26.000,00 zł,

– UDZIAŁ wynoszący ½ w prawie własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych tj. działce nr 95 AM-2 o powierzchni 0,5130 ha oraz działce nr 1136/245  AM-2 o powierzchni 0,3720 ha położonych w Chróścicach dla których Sąd Rejonowy w Opolu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/0060991/6

za cenę nie niższą niż 40 % ceny oszacowania, tj. 36.000,00  zł,

– RUCHOMOŚCI szczegółowo określone w załączniku do regulaminu w tym zamrażarkę FRIGO, zmywarkę przemysłową

za ceny nie niższe niż 30 % ceny oszacowania.

●→ Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert spełniających warunki regulaminu w terminie do dnia 27 października 2021 r. osobiście lub drogą pocztową.

●→ O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do biura Syndyka.

●→ Regulaminy sprzedaży można uzyskać na stronie internetowej: www.ardobiejewska.pl, zaś informację o przetargu i przedmiocie sprzedaży pod numerem tel. 71 380 25 16 w godz. 9:00– 15:00.

scroll to top