BRANŻA ROLNICZA – SYNDYK MASY UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA FIRMA LANGNER SŁAWOMIR LANGNER W UPADŁOŚCI OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI

syndyk-langner-sprzeda-maszyny-rolnicze-ardobiejewska.pl-branza-rolnicza-syndyk-sprzeda-ruchomosci.jpg

syndyk-langner-sprzeda-maszyny-rolnicze-ardobiejewska.pl-branza-rolnicza-syndyk-sprzeda-ruchomosci.jpg

Gazeta Wyborcza Kraj
druk 5.10.2021

Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa Firma LANGNER Sławomir Langner w upadłości (NIP: 9910006518) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

1/. Maszyn rolniczych (m.in. siewnik, widły z „krokodylem”, kultywator, pług); 2/. Obciążników do traktorów; 3/. Całości magazynu części zamiennych i naprawczych do maszyn rolniczych; 4/. Całości magazynu odzieży roboczej i codziennego użytku; 5/. Zestawu części rowerowych; 6/ Urządzeń do diagnostyki maszyn rolniczych; 7/. Innego wyposażenia warsztatu oraz biura.

■─ Z regulaminem przetargu, opisem i oszacowaniem oraz zdjęciami sprzedawanych składników można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

■─ Zachęcamy do osobistego sprawdzenia sprzedawanych składników, na oględziny można umówić się telefonicznie pod numerem 692 869 248.

■─ Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej dla przedmiotów o wartości co najmniej 1.000,00 zł, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 35 1090 2200 0000 0001 0601 1179 najpóźniej w dniu 04 listopada 2021 r.

■─ Oferty można złożyć do 04 listopada 2021r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 17/19 – przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole) lub osobiście na adres Biura Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

■─ W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

■─ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 listopada 2021r. o godz. 10:00 w Biurze Syndyka (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole).

■─ Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić.

■─ Oferenci z tego tytułu  nie mają prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

scroll to top