SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ELŻBIETY STAROSTKI OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI

ef-97-syndyk-sprzeda-wierzytelność-ardobiejewska.pl-syn-dyk-oglasza-przetarg-upadlosc-konsumencka.jpg

syndyk-sprzeda-wierzytelność-ardobiejewska.pl-syn-dyk-oglasza-przetarg-upadlosc-konsumencka.jpg

Syndyk masy upadłości Elżbiety Starostki osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki: 

– wierzytelności głównej w kwocie 25 079,52 zł

Za cenę nie niższą niż tj. 12 539,76 zł 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty pisemnej osobiście, e- mailem lub pocztą tradycyjną. 

Oferty należy składać najpóźniej do dnia 18.10.2021 r. na adres: Syndyk Masy Upadłości Bogdan Łoboz, 34- 200 Sucha Beskidzka, ul. Konopnickiej 11. 

Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 22.10.2021 r. o godz. 9:00 w Kancelarii Syndyka w Suchej Beskidzkiej.  

Zainteresowani dokumentami w przedmiotowej sprawie mogą zapoznać się w kancelarii syndyka lub telefonicznie: 513 087 074 lub e- mail:syndyk.loboz@gmail.com.

Ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest opublikowane na stronie internetowej http://www.bogdanloboz.pl/

Informacje ogólne dotyczące przedmiotu sprzedaży, jak również przetargu, można uzyskać najpóźniej do dnia 18.10.2021 r.

Organizator przetargu Syndyk Masy Upadłości Bogdan Łoboz, tel. kontaktowy 513 087 074, e- mail: syndyk.loboz@gmail.com.

scroll to top