BRANŻA MIĘSNA – BRANŻA SPOŻYWCZA – LIKWIDATOR ZAKŁADU UBOJU I PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO URSZULA I WALDEMAR NEUMAN SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI Z/S W PIOTRÓWCE OFERUJE DO SPRZEDAŻY DZIAŁAJĄCE PRZEDSIĘBIORSTWO

likwidator-sprzeda-przedsiebiorstwo-ardobiejewska.pl-branza-miesna.jpg

likwidator-sprzeda-przedsiebiorstwo-ardobiejewska.pl-branza-miesna.jpg

Likwidator Zakładu Uboju i Przetwórstwa Mięsnego Urszula i  Waldemar Neuman spółka jawna w likwidacji  z siedzibą w Piotrówce KRS  0000086364 – oferuje do sprzedaży przedsiębiorstwo w/w spółki w znaczeniu materialno-technicznym art. 55 1 K.c.

Cena wywołania określona została na podstawie opinii biegłego i wynosi 705 904,55 zł.

Na prawa związane z przedsiębiorstwem składa się m.in prawo własności nieruchomości – lokal użytkowy położony w Leśnicy, Plac Narutowicza 13, KW OP1S/00057451/8.

Szczegółowe dane dotyczące innych składników przedsiębiorstwa zawiera opinia oraz dokumenty księgowe, z którymi oferenci mogą się zapoznać u likwidatora po uprzednim kontakcie telefonicznym. Oferty należy składać w terminie do dnia 10.11.2021.

Oferty w formie pisemnej można składać na adres : Likwidator, ul. Reymonta 13/4, 45-065 Opole.

Likwidator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. 

Kontakt 505 704 719.

scroll to top