SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ZAKŁADÓW NAPRAWCZYCH TABORU KOLEJOWEGO W OLEŚNICY S.A. W UPADŁOŚCI ZAPRASZA DO SKŁADANIA NIEWIĄŻĄCYCH LISTÓW INTENCYJNYCH NA DZIERŻAWĘ ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

zntk-8-www-zdj.-2.jpg

propozycja dzierżawy zakładu zntk w olesnicy

PREZENTACJA ↓

Syndyk masy upadłości Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. w upadłości zaprasza do składania niewiążących listów intencyjnych na dzierżawę zorganizowanej części przedsiębiorstwa

1/. Przedmiotem dzierżawy są:

  • nieruchomości stanowiące zorganizowaną całość zlokalizowane w Oleśnicy, województwo dolnośląskie o łącznej powierzchni 137 744  m2  (13,7744 ha)
  • 25 budynków, w tym hal wykorzystywanych na cele produkcyjno – magazynowe oraz budynki administracyjne o łącznej powierzchni użytkowej 56 061,69 m2
  • ruchomości w tym przede wszystkim maszyny wykorzystywane m.in. do usług remontowych i naprawczych taboru kolejowego.

2/. Przedmiot dzierżawy wykorzystywany był do świadczenia usług remontowo – naprawczo – utrzymaniowych (przeglądy z każdego poziomu utrzymania) lokomotyw, naprawy zestawów kołowych, jak również naprawy maszyn elektrycznych itp.

Remontowano, naprawiano oraz wykonywano przeglądy głównie lokomotyw elektrycznych ze szczególnym uwzględnieniem serii EU/EP 07, które nadają się do prowadzenia pociągów z ładunkiem intermodalnym (kontenerowym).

3/. Infrastruktura techniczna wchodząca w skład przedmiotu dzierżawy pozwala na szybkie, sprawne uruchomienie napraw oraz modernizacji taboru kolejowego, jak również innych pojazdów kolejowych.

4/. Listy intencyjne na dzierżawę całości przedmiotu wskazanego w punkcie 1 należy składać w terminie do dnia 15 czerwca 2022 r. w formie pisemnej na adres:

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. w upadłości

Biuro Syndyka

ul. Jutrzenki 21/19, 52 – 311 Wrocław

5/. Szczegółowe informacje o zorganizowanej części przedsiębiorstwa można uzyskać w godzinach 10:00 – 15:00 pod numerami telefonów 507 865 492, 572 677 330.

scroll to top