SYNDYK WROCŁAWSKIEJ DRUKARNI PAN SPRZEDA PAKIET WIERZYTELNOŚCI

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-wierzytelnosci.jpg

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-wierzytelności.jpg

Gazeta Wrocławska
druk 12.07.2022

Syndyk sprzeda wierzytelności o łącznej wartości 83.191,69 zł należności głównych za cenę nie niższą niż 20 % ww. sumy

Sprzedaż pakietu wierzytelności siedmiu dłużników prowadzona jest wg kolejności składanych ofert zakupu.

Regulamin sprzedaży oraz wykaz wierzytelności można otrzymać e-mailem.

Informacje – tel.: 668 48 24 24.

scroll to top