NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ – ZESPÓŁ OBIEKTÓW STACJI PALIW – UL. WROCŁAWSKA 33A-MIŁOSZYCE – GMINA JELCZ LASKOWICE – WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-stacje-paliw-w-miloszychach-1.jpg

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-stacje-paliw-w-miloszychach-1.jpg

Syndyk masy upadłości Invest-Consult Group Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Miłoszycach sprzeda z wolnej ręki  w trybie konkursu ofert prawo własności nieruchomości stanowiącej zabudowany zespół obiektów stacji paliw, położonej w Miłoszycach przy ul. Wrocławskiej 33A w gminie Jelcz-Laskowice, znajdującej się na działce gruntu nr 145/43 o powierzchni 0,2849 ha, dla której Sąd Rejonowy w Oławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00037740/1

za cenę sprzedaży nie mniejszą niż 1.240.960 zł netto

(słownie: jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych netto)

Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert spełniających warunki Regulaminu sprzedaży w terminie do dnia 30 września 2022 roku do godz. 16.00 pod adres: Kancelaria syndyka, ul. Ostrowskiego 7 lok. 107, 53-238 Wrocław, osobiście lub drogą pocztową.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Kancelarii syndyka.

Dodatkowe informacje o przetargu oraz Regulamin sprzedaży można uzyskać w Kancelarii syndyka we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 7 lok. 107, telefonicznie pod numerem 71 339-28-09 lub drogą elektroniczną pod adresem: biuro@krpfides.pl.   

scroll to top