SYNDYK MASY UPADŁOŚCI TULCON SA WE WROCŁAWIU INFORMUJE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ WRAZ Z PRAWEM WŁASNOŚCI BUDYNKU – UL. KOŚCIUSZKI 20 – OSTRZESZÓW – WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ardobiejewska.pl-zarządca-sprzeda-budynek-biurowy-w-ostrzeszowie.jpg

ardobiejewska.pl-zarządca sprzeda budynek biurowy w ostrzeszowie.jpg

Przetargi
www.ardobiejewska.pl

Syndyk masy upadłości Tulcon SA we Wrocławiu (KRS 0000183664), Informuje o rozpoczęciu procedury sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej działki nr 4012/4, 4012/7, 4012/11 wraz z prawem własności budynku położonego w Ostrzeszowie przy ul. ul. Kościuszki 20, księga wieczysta nr KZ1O/00039426/6,

za kwotę nie niższą niż 2.657.600,00 zł netto.

●→ Informacje dotyczące przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży jak i samej procedury, można uzyskać w kancelarii syndyka w Ślęzie przy ul. Akacjowej 4N lok 2/13, tel. 609 14 68 34, 71 715 11 37 biuro@mbkkancelaria.pl, lw@mbkkancelaria.pl

●→ Oferty z dopiskiem “Sprzedaż – TULCON nieruchomości ” należy składać w kancelarii syndyka w terminie do 14 września 2022 roku do godziny 12.00.

●→ Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania procedury sprzedaży bez podania przyczyny.

scroll to top