SYNDYK MASY UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ SPRZEDA PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI: SAMODZIELNEGO LOKALU MIESZKALNEGO NR 1 POŁOŻONEGO W BUDYNKU NR 4 W STACHOWIE, GMINA KONDRATOWICE, POWIAT STRZELIŃSKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej w upadłości konsumenckiej  sprzeda w oparciu o zgodę uzyskaną od Sędziego – komisarza, z wolnej ręki (w trybie przetargu ofert pisemnych): – prawo własności nieruchomości tj. samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 4 w Stachowie, gmina Kondratowice, powiat strzeliński, województwo dolnośląskie o faktycznej powierzchni użytkowej 70,80 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelinie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1T/00021137/0 wraz z udziałem wynoszącym 3930/10000 w prawie własności działki nr 36/3 AM-1 i częściach wspólnych budynku (KW WR1T/00021136/3)

za cenę nie niższą niż 87.000,- zł.

Informacja : kancelaria.flaczynski@gmail.com, 600 937 687 w godz. 09 -15.

Regulamin przetargu oraz operat szacunkowy dostępne po uprzednim kontakcie z syndykiem.

scroll to top