SYNDYK MASY UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA PRRB “RYMAR” R. SZEJNA, M. BIAŁA-BAJOR SP.J. OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW 100% W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM POŁOŻONYCH W BLACHOWNI, GMINA KĘDZIERZYN – KOŹLE, WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

ardobiejewska.pl-syndyk-przedatrg-syndyk-sprzeda-nieruchomosci.jpg

ardobiejewska.pl-syndyk-przedatrg-syndyk-sprzeda-nieruchomosci.jpg

Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa PRRB “Rymar” R. Szejna, M. Biała-Bajor Sp.J. (KRS: 149890, NIP: 7491596105) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

1/. Udziału 100% w użytkowaniu wieczystym działki nr 309/14 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OP1K/46992/5 (dla której zostanie ustanowiona służebność drogi na działce nr 309/18) wraz z udziałami w drodze dojazdowej składającej się z działek nr 309/12, 309/8, 309/17.

Cena wywoławcza wynosi 139.000,00 zł (netto).

2/. Udziału 100% w użytkowaniu wieczystym działki nr 309/18 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OP1K/66179/6 (na której zostanie ustanowiona służebność drogi dla działki 309/14) wraz z udziałami w drodze dojazdowej składającej się z działek nr 309/12, 309/8, 309/17.

Cena wywoławcza wynosi 53.000,00 zł (netto).

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 05 1140 2004 0000 3302 8046 2337 najpóźniej w dniu 06 października 2022 r.

Oferty można złożyć do 06 października 2022r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 193/20 – przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście w Biurze Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 października 2022 r. o godz. 10:30 w Biurze Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi”. Więcej informacji pod nr 692 869 248. Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu

scroll to top