UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK MASY UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ ZAMIESZKAŁEJ W OPOLU OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH MARKI OPEL ASCONA, ASTRA I SINTRA

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-auta-osobowe-marki-opel.jpg

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-auta-osobowe-marki-opel.jpg

Gazeta Wyborcza Opole
druk 6.09.2022

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej zamieszkałej w Opolu (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Opolu, sygn. akt V GUp 273/21 of), ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

1/. Samochodu osobowego Opel Ascona – nr rej. OP2617C, za cenę nie mniejszą niż 6.000,00 zł

2/. Samochodu osobowego Opel Astra – nr rej. OP8820G, za cenę nie mniejszą niż 2.500,00 zł

3/. Samochodu osobowego Opel Sintra – nr rej. OP97373, za cenę nie mniejszą niż 4.000,00 zł

Ustala się wadium w wysokości 10% wartości oszacowania, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości 32 2490 0005 0000 4600 1296 8750 najpóźniej w dniu 06 października 2022r.

Z regulaminem przetargu, opinią techniczną oraz zdjęciami samochodów można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi”. Więcej szczegółów pod numerem 692 869 248.

Oferty można złożyć do 06 października 2022r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 273/21 of – przetarg” na adres: Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 października 2022r. o godz. 12:30 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić tak w części jak i w całości. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Informacje – tel. 692 869 248

scroll to top