SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ADE LINE LOGISTIC SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU W UPADŁOŚCI SPRZEDA PAKIET WIERZYTELNOŚCI W KWOCIE 62.165,87 ZŁOTYCH BEZ CENY MINIMALNEJ

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-pakiet-wierzytelnosci.jpg

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-pakiet-wierzytelnosci.jpg

Gazeta Wyborcza Wrocław
druk 13.09.2022
Gazeta Wyborcza Wrocław
druk 13.09.2022

Syndyk masy upadłości Ade Line Logistic Sp. z o.o. we Wrocławiu w upadłości sprzeda w pakiecie, w trybie sprzedaży z wolnej ręki poprzez pisemne zbieranie ofert, za najwyższą oferowaną cenę, wierzytelności w łącznej kwocie należności głównych 62.165,87 złotych z tytułu zapłaty zaległego czynszu najmu.

♦ Dodatkowe informacje oraz Regulamin Sprzedaży można uzyskać po kontakcie z numerem tel. 517 245 845 lub adresem email: mmojka@o2.pl

♦ Oferty należy składać do 10.10.2022 r. na adres: Kancelaria Syndyka Michała Mojki, ul. Legnicka 62/213, 54-204 Wrocław.

♦ Otwarcie ofert nastąpi pod wskazanym wyżej adresem w dniu 14.10.2022 r. o godz. 12:00.

scroll to top