SYNDYK MASY UPADŁOŚCI BUDNEST SP. Z O. O SPRZEDA PRAWA WŁASNOŚCI – NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ I UDZIAŁU 1/4 W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONYCH W OBRĘBIE PSARY, GMINA WISZNIA MAŁA, POWIAT TRZEBNICKI – WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-niezabudowane-nieruchomosci-gruntowe-obreb-psary-woj-dolnoslaskie.jpg

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-niezabudowane-nieruchomosci-gruntowe-obreb-psary-woj-dolnoslaskie.jpg
Syndyk masy upadłości Budnest sp. z o. o na postawie postanowienia Sędziego komisarza z dnia 12.09. 2022. sprzeda

– prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki o nr ewidencyjnym 379/34 AM—I, obręb Psary, gmina Wisznia Mała, powiat trzebnicki o powierzchni 30 m2, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WRIW/00038079/9,

za cenę minimalną nie niższą niż wartość oszacowania, określoną przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym z 5.08.2022 r.,  tj. 2.300 zł (dwa tysiące trzysta złotych),

– udziału 1/4 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki o nr ewidencyjnym 379/32 i 379/36 AM—I, obręb Psary, gmina Wisznia Mała, powiat trzebnicki o powierzchni 91 m2, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00051519/3,

za cenę minimalną nie niższą niż wartość oszacowania, określoną przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym z 5.08.2022 r.,  tj. 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych);

Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert spełniających warunki regulaminu w terminie do 11.10.2022 osobiście lub droga pocztową.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do biura syndyka. Regulamin można uzyskać na stronie www.ardobiejewska.pl ,biurosyndyka.wroc.pl

Informacje o przetargu i przedmiocie sprzedaży telefonicznie pod numerem 71 380 25 16 w godz. 9-15.

scroll to top