UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK MASY UPADŁOŚCI DARIUSZA STACHOWIAKA OSOBY FIZYCZNEJ NIE PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPRZEDA WIERZYTELNOŚCI

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-wierzytelnosci.jpg

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-wierzytelnosci.jpg

Syndyk masy upadłości Dariusza Stachowiaka of, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie przetargu ofertowego, wierzytelności o wartości łącznej 83 017,50zł  plus koszty procesu w kwocie 6 984,50zł oraz należne odsetki, za cenę nie niższą niż 30% należności głównej tj. 25000,00zł. (słownie dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)

Oferty na zakup wierzytelności należy składać w Biurze Syndyka, ul. Wiktora Jankowskiego 2, 61-248 Poznań w terminie do 02 listopada 2022r.. 

Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr tel. 602 751 801.

scroll to top