SYNDYK MASY UPADŁOŚCI FIRMY ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY MARCO ŁUKASZ SZYMBORSKI Z SIEDZIBĄ W KAMIENIU ŚLĄSKIM OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI BRANŻY GASTRONOMICZNEJ

ardobiejewska.pl-na-sprzedaz-wyposazenie-punktu-gastronom-icznego-ruchomosci.jpg

ardobiejewska.pl-na-sprzedaz-wyposazenie-punktu-gastronom-icznego-ruchomosci.jpg

Gazeta Wyborcza Kraj
druk 8.12.2022

Syndyk masy upadłości firmy Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy MARCO Łukasz Szymborski z siedzibą w Kamieniu Śląskim ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

1/. Mebli kuchennych za cenę minimalną 2.550,00 zł

2/. Beczki do czyszczenia nalewaków do piwa (1 szt.) za cenę minimalną 940,00 zł

3/. Ławek piwnych (komplet 16 szt.) za cenę minimalną 4.800,00 zł

4/. Stolików piwnych (komplet 8 szt.) za cenę minimalną 2.080,00 zł

5/. Konstrukcji aluminiowych (trawersy, barierki-poręcze, nogi do stołów) za cenę minimalną 27.450,00 zł

6/. Odtwarzaczy Pionier (2 szt.) za cenę minimalną 2.100,00 zł za szt.

7/. Pawilonu gastronomicznego (1 szt.) za cenę minimalną 18.860,00 zł

8/. Palet EURO (komplet 50 szt.) za cenę minimalną 1100,00 zł

9/. Ogrodzeń do ogródków piwnych (komplet 49 przęseł) za cenę minimalną 4200,00 zł

10/. Kontenera termoizolacyjnego (1 szt.) za cenę minimalną 3200,00 zł

Z regulaminem przetargu, opinią techniczną oraz zdjęciami można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi”. Na oględziny sprzedawanych składników można umówić się pod numerem telefonu 535 850 850.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 53 2490 0005 0000 4600 2876 3367 najpóźniej w dniu 07 grudnia 2022r.

Oferty można złożyć do 07 grudnia 2022r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 59/21 – przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole) lub osobiście na adres Biura Syndyka (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248). W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 grudnia 2022r. o godz. 12:00 w Biurze Syndyka (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole).

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu nie mają prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

scroll to top