SYNDYK MASY UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ ZAMIESZKAŁEJ W OPOLU OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW MARKI FIAT, MAZDA I MERCEDES

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-samochody.jpg

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-samochody.jp

Gazeta Wyborcza Kraj
druk 8.11.2022

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej zamieszkałej w Opolu (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Opolu, sygn. akt V GUp 351/21 of), ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

1/. Samochód Fiat Seicento 0,9, rok prod. 2002, nr rej. OOL 7U34,

za cenę nie mniejszą niż 1.700,00 zł

2/. Samochód Mazda 6 2.0CD rok prod 2002, nr rej. OOL 25R2,

za cenę nie mniejszą niż 1.400,00 zł

3/. Samochód Mercedes-Benz Sprinter rok prod. 2016, nr rej. OOL 85S5,

za cenę nie mniejszą niż 47.110,00 zł

Ustala się wadium w wysokości 10% wartości oszacowania, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości 83 2490 0005 0000 4600 3126 9016 najpóźniej w dniu 07 grudnia 2022r.

Z regulaminem przetargu, opinią techniczną oraz zdjęciami samochodów można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi”. Więcej szczegółów pod numerem 692 869 248.

Oferty można złożyć do 07 grudnia 2022r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 351/21 of – przetarg” na adres: Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 grudnia 2022r. o godz. 13:30 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić tak w części jak i w całości. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

scroll to top