SYNDYK MASY UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA FIRMA LANGNER SŁAWOMIR LANGNER W UPADŁOŚCI OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ INWESTYCYJNEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM ADMINISTRACYJNO-SOCJALNYM ORAZ MAGAZYNEM W NIEMODLINIE – GMINA NIEMODLIN – WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

ardobirjrwska.pl-syndyk-przetarg-syndyk-aukcje-syndyk-sprzeda-niemodlin.jpg

ardobirjrwska.pl-syndyk-przetarg-syndyk-aukcje-syndyk-sprzeda-niemodlin.jpg

Gazeta Wyborcza Kraj
druk 8.11.2022

Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa Firma LANGNER Sławomir Langner w upadłości (NIP: 9910006518) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowej inwestycyjnej zabudowanej budynkiem administracyjno-socjalnym oraz magazynem. Nieruchomość obejmuje działki nr 1022/6 oraz 1022/7, obręb 0027 Niemodlin, gmina Niemodlin (KW nr OP1O/00133594/6, OP1O/00133593/9).

Cena wywoławcza wynosi 970.000,00 zł.

Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi”. Więcej informacji pod numerem 692 869 248. Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 35 1090 2200 0000 0001 0601 1179 najpóźniej w dniu 07 grudnia 2022r.

Oferty można złożyć do 07 grudnia 2022r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 17/19 – przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole) lub osobiście na adres Biura Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 grudnia 2022r. o godz. 10:00 w Biurze Syndyka (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole).

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

scroll to top