SYNDYK MASY UPADŁOŚCI TERESY KWIAS I MARKA KWIASA JAKO OSÓB FIZYCZNYCH NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI MIESZKANIE PRZY UL. SWOBODNEJ WE WROCŁAWIU

ardobiejewska.pl-na-sprzedaz-mieszkanie-ul.-swobodna-we-wroclawiu.jpg

ardobiejewska.pl-na-sprzedaz-mieszkanie-ul.-swobodna-we-wroclawiu.jpg

Gazeta Wyborcza Wrocław
druk 17.11.2022

Syndyk masy upadłości Teresy Kwias i Marka Kwiasa jako osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki w trybie konkursu ofert

1/. udział 1/2 przysługujący upadłej w ograniczonym prawie rzeczowym, tj. spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 18 o powierzchni użytkowej 54,1 m2 usytuowanego na 6 kondygnacji (5 piętrze) w budynku położonym przy ul. Swobodnej 4 we Wrocławiu, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00170333/5, wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K/00166346/8; za cenę nie niższą niż 100% ceny oszacowania udziału, tj. 227.979,50 zł netto (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 50/100);

2/. udział 1/2 przysługujący upadłemu w ograniczonym prawie rzeczowym, tj. spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 18 o powierzchni użytkowej 54,1 m2 usytuowanego na 6 kondygnacji (5 piętrze) w budynku położonym przy ul. Swobodnej 4 we Wrocławiu, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą WR1K/00170333/5, wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K/00166346/8; za cenę nie niższą niż 100% ceny oszacowania udziału, tj. 227.979,50 zł netto (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 50/100).

Łączna cena sprzedaży całej nieruchomości wynosi 455.959,00 zł netto (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100).

Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert spełniających warunki Regulaminu sprzedaży w terminie do dnia 9 stycznia 2023 roku do godz. 16.00 pod adres: Kancelaria syndyka ul. Ostrowskiego 7 lok. 107, 53-238 Wrocław, osobiście lub drogą pocztową.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Kancelarii syndyka.

Termin oględzin nieruchomości zostanie ustalony po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

Dodatkowe informacje o przetargu oraz Regulamin sprzedaży można uzyskać w Kancelarii syndyka we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 7 lok. 107, telefonicznie pod numerem 71 339 28 09 lub drogą elektroniczną pod adresem: biuro@krpfides.pl 

scroll to top