SYNDYK GRZEGORZA ROGALI W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI PAKIET WIERZYTELNOŚCI

ef-121-syndyk-sprzeda-pakiet-wierzytelnosci-upadlosc-konsumencka-1.jpg

ef-121-syndyk-sprzeda-pakiet-wierzytelnosci-upadlosc-konsumencka-1.jpg

ef-121-syndyk-sprzeda-pakiet-wierzytelnosci-upadlosc-konsumencka-1.jpg
ef-121-syndyk-sprzeda-pakiet-wierzytelnosci-upadlosc-konsumencka-1.jpg

Syndyk Grzegorza Rogali w upadłości konsumenckiej sprzeda z wolnej ręki: pakiet wierzytelności o wartości nominalnej 38 519,52 złotych – za cenę nie niższą niż 50% ich wartości nominalnej, tj. kwotę 19 259,76 złotych.   

W skład pakietu wchodzą cztery wierzytelności z tytułu wynagrodzenia lub zwrot kaucji gwarancyjnych za wykonane przez upadłego prace budowlane. 

Termin składania ofert: 9 grudnia 2022 roku. 

Oferty pisemnie należy składać na adres: Biura Syndyka, Plac Pułaskiego 3 lok. 2, 10-514 Olsztyn w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ROGALA – WIERZYTELNOŚCI”. 

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 12 grudnia 2022 roku. Wygrywa najwyższa cena. O wyniku przetargu syndyk powiadomi telefonicznie. 

Szczegóły, w tym posiadana przez syndyka dokumentacja dotycząca wierzytelności zostanie udostępniona na zapytanie.

Upadłość konsumencka – syndyk nie wystawia faktury VAT. 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia sprzedaży na każdym etapie bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mail syndyk@verba-legis.eu

Informacje – tel.: 667-101-617, e-mail: syndyk@verba-legis.eu

scroll to top