SYNDYK MASY UPADŁOŚCI BUDNEST SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z/S W STARACHOWICACH, SPRZEDA PRZYSŁUGUJĄCĄ MASIE UPADŁOŚCI WIERZYTELNOŚĆ

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-wierzytelosc.jpg

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-wierzytelosc.jpg

Syndyk masy upadłości Budnest Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z/s w Starachowicach, sprzeda przysługującą masie upadłości wierzytelność wobec „R i J Realizacje Inwestycji” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 245313), w wysokości należności głównej 55.000,00 zł wraz z należnościami ubocznymi, która to kwota wynika z ugody zawartej przez syndyka z dłużnikiem 19.12.2014 r., a której syndyk dochodzi w postępowaniu przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu XV Wydziałem Gospodarczym w sprawie sygn. XV GC 1565/16.

Sprzedaż odbywa się w drodze nieograniczonego przetargu ofertowego.

Cena wywoławcza za wierzytelność wynosi 1.000,00 zł.

Osoby zainteresowane przetargiem winny złożyć w terminie do dnia 6 grudnia 2022 r. ofertę spełniającą warunki regulaminu zamieszczonego na stronie internetowej www.ardobiejewska.pl

Informację o przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem 71 380 25 16.

scroll to top