SYNDYK MASY UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE “BUD-MEL” JERZY DOBOSZ OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ LOKALEM UŻYTKOWYM (TYPU PAWILON) W KARŁOWICACH – GMINA POPIELÓW – WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-zabudowana-nieruchomosc-karlowice-wojewodztwo-opolskie.jpg

Gazeta Wyborcza Kraj
druk – 2.07..2024

Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe “BUD-MEL” Jerzy Dobosz (NIP: 7470000886) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż: nieruchomości gruntowej o pow. 0,32ha, na której znajduje się lokal użytkowy (pawilon), położona w Karłowicach (KW nr OP1B/00023862/9)

za cenę minimalną 243.500,00 zł

Z regulaminem przetargu, opisem i oszacowaniem można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” Więcej informacji można uzyskać pod numerem 692 869 248.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 29 1090 2503 0000 0001 2137 0493 najpóźniej w dniu 15 lipca 2024r.

Oferty można złożyć do 15 lipca 2024r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 78/19 – przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole) lub osobiście na adres Biura Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lipca 2024r. o godz. 13:00 w Biurze Syndyka (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole).

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić.

Oferenci z tego tytułu nie mają prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

scroll to top