UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK MASY UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI STARE BUDKOWICE PRZY UL. OGRODOWEJ 9A I UL. MŁYŃSKIEJ 2A

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-nieruchomosci-in-westycyjne-syndyk-przetarg.jpg

Gazeta Wyborcza Kraj
druk 2.07.2024

Syndyk masy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Opolu, sygn. akt V GUp 69/21 of), ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

  1. Nieruchomości inwestycyjnej położonej w miejscowości Stare Budkowice (ul. Ogrodowa 9a) dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr OP1U/00043214/6. Cena wywoławcza wynosi 846.000,00 zł
  2. Nieruchomości inwestycyjnej położonej w miejscowości Stare Budkowice (ul. Młyńska 2a) dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr OP1U/00042136/8. Cena wywoławcza wynosi 1.586.250,00 zł

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości 89 2490 0005 0000 4600 4462 3868 najpóźniej w dniu 15 lipca 2024r.

Oferty można złożyć do 15 lipca 2024r. listem poleconym z dopiskiem „Przetarg – V GUp 69/21 of” na adres: Biuro Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lipca 2024r. o godz. 11:30 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi”. Więcej informacji pod numerem 692 869 248.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić tak w części jak i w całości.

Oferenci z tego tytułu nie mają prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

scroll to top