UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK MASY UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ UDZIAŁU 1/2 W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OBRĘB MOSZCZANKA WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-nieruchomosci-gruntowe-zabudowane-i-niezabudowane-woj.-opolskie.jpg

Gazeta Wyborcza Kraj
druk 2.07.2024

Syndyk masy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Opolu, sygn. akt V GUp 155/20 of), ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż: Udziału 1/2 w nieruchomości gruntowej, obręb Moszczanka, działka nr 940, zabudowana budynkiem mieszkalno – gospodarczym do rozbiórki (KW nr OP1P/00052527/5),

na w/w udział nie ustalono ceny wywoławczej.

Oferty można złożyć do 15 lipca 2024r. listem poleconym z dopiskiem „Przetarg – V GUp 155/20 of” na adres: Biuro Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lipca 2024r.o godz. 11:00 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi”. Więcej informacji pod numerem 692 869 248.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić tak w części jak i w całości. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

scroll to top