NA SPRZEDAŻ LOKAL UŻYTKOWY – UL. KOŚCIUSZKI 27 – BYDGOSZCZ

5.jpg

Gazeta Wyborcza Bydgoszcz
druk 9.07.2024

Zarządca masy sanacyjnej DLM sp. z o.o. w restrukturyzacji w Suchym Dworze (KRS 0000344291), INFORMUJE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ, dla której SR w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00102399/5, obejmującej lokal użytkowy nr 4/A-1 o powierzchni użytkowej 833,47 m2 usytuowany w budynku przy ul. Kościuszki 27 w Bydgoszczy ( osiedle Bocianowo ) wraz z udziałem 833/7832 części nieruchomości wspólnej ( KW nr BY1B/00066424/5),

za kwotę nie niższą niż 1.200.000,00 zł netto

●→ Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży można uzyskać w kancelarii zarządcy przy ul. Akacjowej 4N lok. 2/13, 55-040 Ślęza, lub pod numerem telefonu  609 14 68 34, 71 715 11 37 oraz drogą elektroniczną:, lw@mbkkancelaria.pl, biuro@mbkkancelaria.pl

●→ Oferty z dopiskiem “Sprzedaż – DLM lokal użytkowy ” należy składać w kancelarii zarządcy w terminie do               24 lipca 2024 roku do godziny 12.00.

●→  Oferta winna zostać złożona zgodnie z regulaminem sprzedaży.

Powinna zawierać :

dokładne oznaczenie oferenta wraz z danymi teleadresowymi; ● oferowaną cenę; ● oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem sprzedaży; ●  oświadczenie o związaniu ofertą przez czas określony w regulaminie i zobowiązaniu się do zawarcia w terminie i w miejscu określonym przez zarządcę umowy sprzedaży; ● oświadczenie o nie wnoszeniu zastrzeżeń, co do stanu faktycznego i prawnego przedmiotu oferty; ● oświadczenie oferenta, iż zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu oferty, w tym również należny podatek oraz że dokona wpłaty całości ceny przed zawarciem umowy sprzedaży; ● potwierdzenie wpłacenia wadium, które ulega przepadkowi na rzecz masy sanacyjnej w sytuacji, niestawienia się do umowy sprzedaży w miejscu i terminie wyznaczonym przez zarządcę.

●→  Wadium w terminie składania ofert powinno być zaksięgowane na rachunku bankowym wskazanym przez zarządcę.

●→  Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto należy wpłacić na rachunek bankowy DLM sp. z o.o. w restrukturyzacji  o nr: 07 1930 1190 2220 0274 6027 0001   prowadzony w BPS  SA.

●→ Zarządca w celu uzyskania jak najwyższej ceny sprzedaży, zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowej licytacji ustnej pomiędzy oferentami, których oferty cenowe są nie niższe niż 95 % (dziewięćdziesiąt pięć) zaoferowanej ceny najwyższej.

●→ Zarządca zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży bez podania przyczyny.

●→ Uprawnienie to przysługuje zarządcy do czasu otwarcia ofert.

●→  Sprzedaż może zostać jednak unieważniona również po otwarciu ofert, jeżeli w obwieszczeniu był błąd uniemożliwiający przeprowadzenie sprzedaży.

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Lokal użytkowy obejmuje pomieszczenia biurowe i handlowe, socjalne, komunikację oraz pomieszczenie magazynowe. Usytuowany jest na niskim parterze. Wejście do lokalu znajduje się od ulicy Pomorskiej. Lokal posiada halę sprzedażową z osobnym wejściem (kiedyś użytkowany pod sklep), 2 pomieszczenia biurowe, salę konferencyjną, toaletę, szatnię, kuchnię, małe pomieszczenie – składzik. Obok części biurowej znajduje się magazyn do którego jest osobne wejście od tyłu budynku. W części piwnicznej jest także powierzchnia magazynowa. Nieruchomość wyposażona jest w dwie windy towarowe.

Powierzchnia użytkowa 800,38 m²

Sama hala magazynowa 438 m².
Lokal posiada ogrzewanie gazowe.

W skład lokalu wchodzą:

– wc damski – 2,88m2

– biuro – 34,80m2

– sala narad – 23,20m2

– kącik kuchenny – 7,83m2

– łazienka męska – 5,20m2

– szatnia męska – 9,62m2

– komunikacja – 72m2

– pomieszczenie kierownika magazynu – 8,40m2

– archiwum – 11,80m2

– serwerownia – 8,10m2

– biuro – 24,00m2

– wzorcownia – 127,60m2

– kasa – 7,75m2

– księgowość – 19,20m2

– magazyn – 438,00m2

Standard wykończenia lokalu:

– stolarka drzwiowa wejściowa z profili PCV,

– stolarka okienna pcv i drewniana, częściowo okratowana,

– stolarka drzwiowa wewnętrzna płytowa, do magazynu brama segmentowa

– pomieszczenia biurowe: panele podłogowe, płytki ceramiczne

– komunikacja: panele podłogowe, płytki ceramiczne

– łazienka, wc – płytki ceramiczne podłoga i ściany na wys. 2,0m

– magazyn – posadzka betonowa zatarta na gładko,

– schody wewnętrzne – okładzina z płytek ceramicznych,

– tynki wewnętrzne – cementowo-wapienne gładkie,

– w kąciku kuchennym – w pasie roboczym oraz pomiędzy szafkami płytki ceramiczne,

– w magazynie dostępne 2 winy towarowe.

Stan techniczno-użytkowy lokalu jest bardzo dobry bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

scroll to top