NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ BIUROWO MAGAZYNOWO USŁUGOWA – LUBOSZYCE – WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

dlm-1-7.jpg

Gazeta Wyborcza Opole
druk 9.07.2024

Zarządca masy sanacyjnej DLM sp. z o.o. w restrukturyzacji w Suchym Dworze (KRS 0000344291), INFORMUJE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ w granicach działki 126 AM-6 o powierzchni 1 230 m2 zabudowanej budynkami biurowo- magazynowo – usługowymi, położonej w miejscowości Luboszyce przy ul. Rolnej 20, dla której SR w Opolu prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1O/00111581/2 oraz  nieruchomości gruntowej  niezabudowanej w granicach działki 127 AM-6  o powierzchni 2 000 m2 dla której SR w Opolu prowadzi księgę wieczystą  nr OP1O/00149914/1,

za kwotę nie niższą niż 1.200.000,00 zł netto.

●→ Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży można uzyskać w kancelarii zarządcy przy ul. Akacjowej 4N lok. 2/13, 55-040 Ślęza, lub pod numerem telefonu 609 146  834,  71 715 11 37 oraz drogą elektroniczną:, lw@mbkkancelaria.pl, biuro@mbkkancelaria.pl

●→ Oferty z dopiskiem “Sprzedaż – DLM nieruchomość w Luboszycach ” należy składać w kancelarii zarządcy w terminie do  24 lipca 2024 roku do godziny 12.00.

●→ Oferta winna zostać złożona zgodnie z regulaminem sprzedaży.

Powinna zawierać :

dokładne oznaczenie oferenta wraz z danymi teleadresowymi; ● oferowaną cenę; ● oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem sprzedaży; ● oświadczenie o związaniu ofertą przez czas określony w regulaminie i zobowiązaniu się do zawarcia w terminie i w miejscu określonym przez zarządcę umowy sprzedaży; ●  oświadczenie o nie wnoszeniu zastrzeżeń, co do stanu faktycznego i prawnego przedmiotu oferty; ● oświadczenie oferenta, iż zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu oferty, w tym również należny podatek oraz że dokona wpłaty całości ceny przed zawarciem umowy sprzedaży; ● potwierdzenie wpłacenia wadium, które ulega przepadkowi na rzecz masy sanacyjnej w sytuacji, niestawienia się do umowy sprzedaży w miejscu i terminie wyznaczonym przez zarządcę.

●→ Wadium w terminie składania ofert powinno być zaksięgowane na rachunku bankowym wskazanym przez zarządcę.

●→  Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto należy wpłacić na rachunek bankowy DLM sp. z o.o. w restrukturyzacji  o nr: 07 1930 1190 2220 0274 6027 0001   prowadzony w BPS  SA.

●→ Zarządca w celu uzyskania jak najwyższej ceny sprzedaży, zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowej licytacji ustnej pomiędzy oferentami, których oferty cenowe są nie niższe niż 95 % (dziewięćdziesiąt pięć) zaoferowanej ceny najwyższej.

●→ Zarządca zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży bez podania przyczyny.

●→  Uprawnienie to przysługuje zarządcy do czasu otwarcia ofert.  

●→  Sprzedaż może zostać jednak unieważniona również po otwarciu ofert, jeżeli w obwieszczeniu był błąd uniemożliwiający przeprowadzenie sprzedaży.

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość lokalowa to budynek biurowo – usługowo – magazynowy oraz budynek magazynowy połączony z halą magazynową o konstrukcji stalowo – blaszanej –  położona przy ul. Rolnej 20 w Luboszycach – województwo opolskie

Budynek biurowo – usługowo – magazynowy oraz budynek magazynowy połączony jest z halą magazynową o konstrukcji stalowo-blaszanej
1. budynek biurowo-usługowo-magazynowy o powierzchni użytkowej 172,1 m² (Budynek A )
2. budynek magazynowy (Budynek B) o powierzchni 171,10 m²+78 m² (antresola) razem 249,10 m²
3. Hala magazynowa o konstrukcji stalowo-blaszanej o powierzchni użytkowej 114 m²

Działka o łącznej powierzchni 1230 m²
Budynek w 2017 r. został wyremontowany została zrobiona termomodernizacja budynku magazynowego wraz z budową magazynu wysokiego składowania i antresoli, wymiana instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń socjalnych.

Wyposażenie biurowe w cenie oraz regały wysokiego składu

1/. Budynek biurowo-usługowo-magazynowy Budynek A
• Ogrzewanie gazowe

• Klimatyzacja • Kuchnia z aneksem • Łazienka • Brama wjazdowa sterowana automatycznie

2/. Budynek magazynowy Budynek B
• Ogrzewanie gazowe • Kuchnia • Łazienka
Do budynku magazynowego dołączona jest hala magazynowa o konstrukcji stalowo-blaszanej.

Hala nie jest związana trwale z gruntem.


scroll to top