UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK MASY UPADŁOŚCI LUCYNY WOJTASIAK ORAZ RADCA PRAWNY SŁAWOMIR ŻUR JAKO PEŁNOMOCNIK DARIUSZA WOJTASIAKA SPRZEDADZĄ W DRODZE PRZETARGU MIESZKANIE – RYNEK 14 W BRZEGU DOLNYM

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-mieszkanie-w-brzegu-dolnym.jpg

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Lucyny Wojtasiak osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

oraz radca prawny Sławomir Żur jako pełnomocnik Dariusza Wojtasiaka

sprzedadzą w drodze przetargu:

a/. wchodzący w skład masy upadłości Lucyny Wojtasiak udział ½ w prawie własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 45,00 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1360/10000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu.

Lokal mieszkalny położony jest na 1 kondygnacji budynku przy ul. Rynek 14 w Brzegu Dolnym. Dla oznaczonej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta pod nr WR1L/00029918/8

za cenę nie niższą niż 116.450,00 zł oraz

b/. należący do Dariusza Wojtasiaka udział ½ w prawie własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 45,00 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1360/10000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu.

Lokal mieszkalny położony jest na 1 kondygnacji budynku przy ul. Rynek 14 w Brzegu Dolnym.

Dla oznaczonej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta pod nr WR1L/00029918/8

za cenę nie niższą niż 116.450,00 zł

Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert spełniających warunki regulaminu w terminie do dnia 31 lipca 2024 r. osobiście lub drogą pocztową na adres syndyka ul. Sienkiewicza 81/3, 50-348 Wrocław.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do biura.

Szczegółowe informacje oraz regulamin przetargu można uzyskać w biurze syndyka mieszczącym się we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza 81/3 oraz telefonicznie pod numerem 71 380 25 16 w godz. 9:00- 16:00 oraz na stronie internetowej www.ardobiejewska.pl

scroll to top