SYNDYK MASY UPADŁOŚCI EKO-BERRY SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE SPRZEDA NIEZABUDOWANE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE W MIEJSCOWOŚCIACH MALCZYCE, STARY JAWOR, POLKOWICE – WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

syndyk-sprzeda-nieruchomosci-niezabudowane-ardobiejewska.pl-malczyce-polkowice-stary-jawor.jpg

syndyk-sprzeda-nieruchomosci-niezabudowane-ardobiejewska.pl-malczyce-polkowice-stary-jawor.jpg

Gazeta Wyborcza Wrocław
druk 12.01.2022

Syndyk masy upadłości EKO-BERRY Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda z wolnej ręki w trybie konkursu ofert

1/. nieruchomość gruntową niezabudowaną, w użytkowaniu wieczystym – działka nr 22/15, 22/16; AM-1 o powierzchni 10,8895 ha, położoną w Malczycach, powiat średzki, województwo dolnośląskie, dla których Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00033927/1

za cenę sprzedaży nie mniejszą – niż 1.217.000 zł (słownie: jeden milion dwieście siedemnaście tysięcy złotych)

2/. nieruchomość gruntową niezabudowaną, w użytkowaniu wieczystym – działki nr 84/81 o powierzchni 0,1001 ha, położona w obrębie nr 2 Stary Jawor, powiat jaworski, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Jaworze, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr LE1J/00015545/4

za cenę sprzedaży nie mniejszą niż 102.230 zł (słownie: sto dwa tysiące dwieście trzydzieści złotych)

3/. prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Polkowicach, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie, działka nr 195/3, AM-15, obręb nr 2, o powierzchni 4,0000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1U/00023827/4

za cenę sprzedaży nie mniejszą niż 5.866.800,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych)

●→ Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert spełniających warunki Regulaminu sprzedaży w terminie do dnia 4 lutego 2022 r. do godz. 16.00 pod adres: Kancelaria syndyka ul. Ostrowskiego 7 lok. 107, 53-238 Wrocław, osobiście lub drogą pocztową. ●→ O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Kancelarii syndyka. ●→ Dodatkowe informacje o przetargu oraz Regulamin sprzedaży można uzyskać w Kancelarii syndyka we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 7 lok. 107, telefonicznie pod numerem 71 339 28 09 lub drogą elektroniczną pod adresem: biuro@krpfides.pl.  

Informacje – tel. – 71 339 28 09, e-mail –  biuro@krpfides.pl  

scroll to top