ardobiejewska.pl-na-sprzedaż-udział-w-domu-jednorodzinnym-srebrna-gora-syndyk-sprzeda-upadlosc-konsumencka.jpg

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK MASY UPADŁOŚCI MARCELINY MSZYCY OF OGŁASZA KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI UDZIAŁU UPADŁEJ W 1 / 4 CZĘŚCI WE WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANĄ DOMEM MIESZKALNYM W ZABUDOWIE WOLNOSTOJĄCEJ POŁOŻONEJ PRZY UL. JASNEJ 37 W SREBRNEJ GÓRZE – GMINA STOSZOWICE – POWIAT ZĄBKOWICKI – WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - SYNDYK MASY UPADŁOŚCI MARCELINY MSZYCY /CHOJCAN

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-nieruchomosc-syndyk-przetarg.jpg

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK MASY OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ: UDZIAŁU ¼ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NA DZIAŁCE 160/1 O POWIERZCHNI 0,1200 HA, OBRĘB SZYMISZÓW-OSIEDLE – WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA-BIELECKA/WRÓBEL

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-nieruchomosci-gruntowe-zabudowane-i-niezabudowane-woj.-opolskie.jpg

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK MASY OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ UDZIAŁU 1/2 W NIERUCHOMOŚCIACH GRUNTOWYCH W ŁĄCE PRUDNICKIEJ I MOSZCZANCE – WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA-MAZUREK/WRÓBEL

ardobiejewska.pl-1-na-sprzedaz-nieruchomosc-w-wierchlesie-wojewodztwo-opolskie.jpg

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK MASY OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI PRZY ULICY STRZELECKIEJ 1, 47-133 WIERCHLESIE, WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA-BIAŁECKI/WRÓBEL

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-budynek-piekarni-urzadzenia-piekarnicze-syndyk-przetarg.jpg

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK MASY UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI W LIGOCIE ZAMECKIEJ – WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE ORAZ URZĄDZEŃ PIEKARNICZYCH

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA-STACHURA/WRÓBEL