PORTAL ZAŁOŻONY W 2008 r.

Poczynając od 15 maja 2019
przyjmuję odpłatnie zlecenia na zamieszczanie ogłoszeń
na portalu
www.ardobiejewska.pl

WAŻNE

przyjmuję zlecenia na zamieszczanie ogłoszeń
dotyczących sprzedaży wierzytelności.

KONTAKT

Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska
ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław

+48 501 077 665
+48 71 717 01 55

e mail : dorota_dobiejewska@ardobiejewska.pl

PORTAL
DLA SYNDYKÓW, ZARZĄDCÓW, LIKWIDATORÓW, KOMORNIKÓW

Agencję Reklamową Dorota Dobiejewska założyłam w 1992 r.

Na początku do obsługi miesięcznika Nasz Dom i Ogród w którym pracowałam.

Poczynając od 1993 roku rozpoczęłam współpracę z syndykami, komornikami, likwidatorami i innymi firmami w imieniu których zamieszczam ogłoszenia prasowe.

Współpracuję z prasą na terenie całego kraju, oraz z prasą zagraniczną.

Zgodnie z potrzebami moich Klientów najczęściej  zamieszczam ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej tj. G. Prawnej, Rzeczpospolitej, G. Wyborczej, w wydaniach lokalnych G. Wyborczej i G. Wrocławskiej (Polska The Times), a także w gazetach powiatowych.

Zlecałam również ogłoszenia do Financial Times – rynek europejski oraz Cincio Dias – rynek hiszpański.

Portal  www.ardobiejewska.pl  utworzyłam w 2008 r. jako uzupełniającą informację do ogłoszeń zamieszczanych w prasie.

Na portalu znajdują się informacje o przetargach i aukcjach dotyczących sprzedaży przedsiębiorstw i składników majątkowych w postaci nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, akcji, udziałów, środków transportu itp.