PORTAL ZAŁOŻONY W 2008 r.

Poczynając od 15 maja 2019
przyjmuję odpłatnie ogłoszenia na portalu
www.ardobiejewska.pl

KONTAKT

Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska
ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław

 +48 501 077 665
e mail : dorota_dobiejewska@ardobiejewska.pl

PORTAL DLA
SYNDYKÓW, ZARZĄDCÓW, LIKWIDATORÓW, KOMORNIKÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW, JEDNOSTEK ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ

Agencję Reklamową Dorota Dobiejewska założyłam w 1992 r. Na początku do obsługi miesięcznika Nasz Dom i Ogród w którym pracowałam.

Poczynając od 1993 roku rozpoczęłam współpracę z syndykami, komornikami, likwidatorami i innymi firmami w imieniu których zamieszczam ogłoszenia prasowe.

Współpracuję z prasą na terenie całego kraju, oraz z prasą zagraniczną.

Zgodnie z potrzebami moich Klientów najczęściej  zamieszczam ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej – w Dzienniku Gazecie Prawnej, Rzeczpospolitej, Gazecie Wyborczej, w wydaniach lokalnych Gazety Wyborczej i Gazety Wrocławskiej (Polska The Times), a także w gazetach powiatowych – regionalnych.

Zlecałam również ogłoszenia do Financial Times – rynek europejski oraz Cincio Dias – rynek hiszpański.

Portal  www.ardobiejewska.pl  utworzyłam w 2008 r. jako uzupełniającą informację do ogłoszeń zamieszczanych w prasie.

Na portalu znajdują się informacje o przetargach i aukcjach dotyczących sprzedaży przedsiębiorstw i składników majątkowych w postaci nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, akcji, udziałów, środków transportu itp.

WAŻNE – przyjmuję zlecenia na zamieszczanie ogłoszeń dotyczących sprzedaży wierzytelności.