SYNDYK MASY UPADŁOŚCI „PAŁAC NA WODZIE SPÓŁKA Z O.O.” SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO CAŁOŚĆ – OBIEKT HOTELOWY POŁOŻONY W DOLINIE PAŁACÓW I OGRODÓW – STANISZÓW – WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

SYNDYK PAŁAC NA WODZIE

PRZETARGI, LICYTACJE, AUKCJE, KONKURSY OFERT, SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI – PORTAL DLA SYNDYKÓW, ZARZĄDCÓW, LIKWIDATORÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW, JEDNOSTEK ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ

PRZETARGI, LICYTACJE, AUKCJE, KONKURSY OFERT, SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI - PORTAL SYNDYKÓW, PORTAL DLA SYNDYKÓW, ZARZĄDCÓW,…

UWAGA – PRZYJMUJĘ OGŁOSZENIA MIĘDZY INNYMI O SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI. PORTAL DZIAŁA OD 13 LAT. ZAINTERESOWANYM MOGĘ PRZYSŁAĆ INFORMACJĘ O TZW. ODSŁONACH.

ARDOBIEJEWSKA.PL-PORTAL DLA SYNDYKÓW, KOMORNIKÓW, ZARZĄDCÓW, LIKWIDATORÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW, JEDNOSTEK ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I…

Najnowsze Ogłoszenia

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK MASY UPADŁOŚCI OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI – UDZIAŁ CZĄSTKOWY 10/720 PRAW WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ – UJÓW – GMINA MIETKÓW, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA-FLACZYŃSKI/UJÓW

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI PAWŁA DYMKA – OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI PRZEWIJARKI DO KONFEKCJONOWANIA FOLII STRETCH PS2 SYNDYK MASY UPADŁOŚCI PAWŁA DYMKA – OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI PRZEWIJARKI DO KONFEKCJONOWANIA FOLII STRETCH PS2

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA-DYMEK/KUBERA

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI „PAŁAC NA WODZIE SPÓŁKA Z O.O.” SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO CAŁOŚĆ – OBIEKT HOTELOWY POŁOŻONY W DOLINIE PAŁACÓW I OGRODÓW – STANISZÓW – WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

SYNDYK PAŁAC NA WODZIE

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI TERESY STATKIEWICZ OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPRZEDA W DRODZE PRZETARGU UDZIAŁ 1 / 12 CZĘŚCI WE WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ PRZY ALEI LIPOWEJ 77 W SZCZAWINIE – GMINA STRZELIN, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA-STATKIEWICZ/ZIMKOWSKI