SYNDYK MASY UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MARCIN STORA STORA ZPUH GASTRONOMIA HOTELARSTWO OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM HOTELOWO-RESTAURACYJNYM “VIKTORJAN”, POŁOŻONEJ PRZY UL. GÓRY ŚWIĘTEJ ANNY 94 W MIEJSCOWOŚCI RASZOWA, W GMINIE LEŚNICA, W POWIECIE STRZELECKIM, W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-obiekt-hotelowo-restauracyjny-1.jpg

Gazeta Wyborcza Kraj
druk 2.07..2024

Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa Marcin Stora STORA ZPUH Gastronomia Hotelarstwo (NIP: 7561003784) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomość (działki nr 503/3 i 504/2) zabudowaną budynkiem hotelowo – restauracyjnymi “Viktorjan”, położona przy ul. Góry Świętej Anny 94 w miejscowości Raszowa, w gminie Leśnica, w powiecie strzeleckim, w województwie opolskim (KW nr OP1S/00056256/4) wraz z całym wyposażeniem

za cenę nie niższą niż 1.606.400,00 zł (netto).

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 43 1140 2004 0000 3802 8036 4602 najpóźniej w dniu 15 lipca 2024r.

Oferty można złożyć do 15 lipca 2024r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 157/20 – przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście w Biurze Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lipca 2024r. o godz. 12:30 w Biurze Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Z regulaminem przetargu, opisem i oszacowaniem oraz spisem ruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi”. Więcej informacji pod nr 692 869 248.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

scroll to top