UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI NIERUCHOMOŚĆ ROLNĄ POŁOŻONĄ W MIEJSCOWOŚCI BŁOTA, GMINA LUBSZA, POWIAT BRZESKI, WOJ. OPOLSKIE

syndyk-sprzeda-nieruchomosc-rolna-ardobiejewska.pl-upadlosc-konsumencka-syndyk-oglasza-portale-dla-syndykow-portal-syndykow-syndyk-dzialka-rolna.jpg

syndyk-sprzeda-nieruchomosc-rolna-ardobiejewska.pl-upadlosc-konsumencka-syndyk-oglasza-portale-dla-syndykow-portal-syndykow-syndyk-dzialka-rolna.jpg

Upadłość konsumencka-Hetel/Grzechnik

ardobiejewska.pl

Gazeta Wrocławska – 22.12.2020

Syndyk  w postępowaniu upadłościowym sygnatura  akt VIII GUp 253/18of,  sprzeda  z wolnej ręki, nieruchomość gruntową  rolną, niezabudowaną, położoną w  miejscowości Błota, gmina Lubsza, powiat brzeski, województwo. opolskie, oznaczoną jako działka nr 142/1, AM 1 Obręb Błota, nr księgi wieczystej: OP1B/00039911/3, o powierzchni 0,49 ha,  za cenę nie mniejszą niż 14 000,00 zł, słownie czternaście tysięcy złotych.

Operat  szacunkowy, informacje i regulaminy sprzedaży  dostępne u Syndyka e-mail: jgrzechnik@vp.pl, tel. 606 359 956.

Oferty zakupu składać listownie w terminie do 31-01-2021 r. na adres: Syndyk Janusz Grzechnik ul. Magnoliowa 2, 55-093 Bielawa, Poczta Kiełczów.

scroll to top