UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK OSÓB FIZYCZNYCH SPRZEDA SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO PRZY ULICY DŁUGIEJ 10 W KONDRATOWICACH

synyk-sprzeda-ardobiejewska.pl-ayndyk-sprzeda-mieszkanie-w-kondratowicach.jpg

synyk-sprzeda-ardobiejewska.pl-ayndyk-sprzeda-mieszkanie-w-kondratowicach.jpg

Syndyk  masy upadłości osób fizycznych sprzeda spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 8  o powierzchni użytkowej 58,70 m2, położonego na trzeciej kondygnacji w budynku wielolokalowym przy ulicy Długiej 10 w Kondratowicach, objęte księgą wieczystą nr WR1T/00032083/6 

za cenę nie mniejszą niż  60 % wartości oszacowania tj. nie mniejszą niż 65.400,00

(sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych 00/100) zł.

Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu pisemnego i ewentualnej uzupełniającej aukcji.

Oferty pisemne, w języku polskim, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „przetarg Kondratowice”, złożone  mają być osobiście, listem poleconym, przesyłką kurierską – decyduje data wpływu oferty –  do dnia 16 marca 2020 roku do godz. 14.00 w Kancelarii Syndyka Łukasza Welcer, ul. Rakietowa 11/11, 54 – 615 Wrocław.

Rozpoznanie ofert i ewentualne ustne aukcje uzupełniające zostaną przeprowadzone w dniu 17 marca 2020 r. o godzinie 12.00 w Kancelarii Syndyka Łukasza Welcer, ul. Rakietowa 11/11, 54 – 615 Wrocław.

Nie można wywodzić skutków prawnych z nieznajomości szczegółowego regulaminu sprzedaży zamieszczonego na stronie www.prosyndyk.pl

scroll to top