SYNDYK OGŁASZA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W NAMYSŁOWIE

IMAG7992_r-1.jpg

Syndyk PW Margo

http://wyborcza.pl/0,0.html

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/

Gazeta Wyborcza Opole – 10.03.2020

Syndyk masy upadłości PW MARGO Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Namysłowie (nr KRS: 0000486808) informuje o sprzedaży z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej położona w Namysłowie przy ul. Drzewieckiego 3, działka nr 612/2 o pow. 0,5226 ha, zabudowanej budynkiem produkcyjno  – magazynowym, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi KW nr OP1U/00085296/0,

za cenę nie niższą niż 1.050.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Szczegółowe informacje o przedmiocie, terminie, miejscu i warunkach poszczególnych sprzedaży określają Regulaminy dostępne w Kancelarii Syndyka i na stronach: www.upadlosci24.pl, www.kaczmarekskonieczna.pl.

Informacje o przedmiotach sprzedaży można uzyskać także pod numerem telefonu 662 128 252.

scroll to top