LIKWIDATOR OGŁASZA PRZETARG NA WYCENĘ PRZEDSIĘBIORSTWA

obraz-1-16.png

Likwidator Midrex

http://wyborcza.pl/0,0.html  

 http://www.komunikaty.pl/komunikaty/

Gazeta Wyborcza Kraj – 5.03.2020

https://www.gazetaprawna.pl/

Gazeta Prawna – 5.03.2020

Likwidator spółki jawnej “Midrex” Michalak Wiesław, Michalak Danija Sp. J. w likwidacji (KRS: 144997, NIP: 7471646656) z siedzibą w Brzegu ogłasza pisemny przetarg ofertowy na wykonanie wyceny przedsiębiorstwa łącznie oraz poszczególnych składników przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje o przedmiocie wyceny można uzyskać u likwidatora – Reinhard Wróbel, tel. 604 455 500

W ofercie proszę zawrzeć w szczególności:

– oferowaną cenę za wykonaną usługę,

– termin wykonania usługi,

– proponowane sposoby wyceny przedsiębiorstwa oraz jego składników,

– referencje z wykonanych uprzednio wycen.

●▬ Oferty można złożyć do 01 kwietna 2020 r. listem poleconym z dopiskiem „Przetarg – Midrex”, na adres: Biuro Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres Biura Syndyka (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248). W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

●▬ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 kwietnia 2020 r. o godz. 10:00 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Kontakt – tel. 604 455 500

scroll to top