SYNDYK CITY POINT SP. Z O.O. SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM USŁUGOWO – BIUROWYM W CENTRUM WROCŁAWIA

ardobiejewska.pl-na-sprzedaż-budynek-w-centrum-wroclawia.jpg

Na sprzedaż z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowo biurowym  – syndyk City Point Sp. z o.o. w upadłości we wrocławiu sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową  położoną we Wrocławiu Kazimierza Wielkiego 1 i Św. Mikołaja 63 w skład której wchodzą działki nr 43/3, 40/2 AM– 25 obręb Stare Miasto, o powierzchni 1 583 m2.

Nieruchomość o powierzchni zabudowy 993,58 m2 (plus dziedziniec 571,42 m2)

Zabudowana jest  budynkiem biurowo-usługowym „TIMES” o kubaturze 18237,73 m3 z infrastrukturą towarzyszącą dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą WR1K/00171515/2 

za cenę nie niższą niż 21.990.000,00 zł netto (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty wszelkich ewentualnych zobowiązań podatkowych wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do transakcji zakupu.

Przedmiot sprzedaży nie będzie objęty rękojmią za wady fizyczne i prawne.

Oferty wraz z niezbędnymi oświadczeniami wynikającymi z regulaminu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 czerwca 2024 roku do godziny 12.00 bezpośrednio w siedzibie Syndyka we Wrocławiu przy ul. Czarnieckiego 56/4.

Na oględziny nieruchomości można umawiać się telefonicznie pod numerem 603 620 948.

Wszelkie informacje na temat przedmiotu i warunków sprzedaży opisanych w regulaminie dostępne są bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu przy ul. Czarnieckiego 56/4 oraz pod nr tel.519 410 359, mail: pkoszczuk.biurosyndyka@gmail.com

scroll to top