ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-nieruchomosci-in-westycyjne-syndyk-przetarg.jpg

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK MASY UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI STARE BUDKOWICE PRZY UL. OGRODOWEJ 9A I UL. MŁYŃSKIEJ 2A

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA-LATUSEK/WRÓBEL

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-nieruchomosci-1.jpg

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI W FORMIE PRZETARGU PISEMNEGO – NIERUCHOMOŚCI – ZABUDOWANE BUDYNKAMI NIEMIESZKALNYMI W GIERAŁCICACH – GMINA WOŁCZYN, POWIAT KLUCZBORK, WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI-JACHYM/KACZMAREK

ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-mieszkanie-i-2-miejsca-postojowe.png

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI WCHODZĄCE W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI NIERUCHOMOŚCI – TJ. LOKAL MIESZKALNY, MIEJSCA POSTOJOWE MP33 I MP34 POŁOŻONE PRZY UL. RYMARSKIEJ WE WROCŁAWIU

UK-KIELAN-PIOTROWSKA/CZYSZCZOŃ

ef-150-ardobiejewska.pl-na-sprzedaz-pensjonat-muszyna.png

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI BEATY LISOWSKIEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ „BEATA LISOWSKA HOTEL BEATA***” W MUSZYNIE ZŁOCKIEM W UPADŁOŚCI ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PISEMNYM KONKURSIE OFERT NA NABYCIE SKŁADNIKÓW MASY UPADŁOŚCI ZWARTEGO KOMPLEKSU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH (PENSJONAT MUSZYNA), RUCHOMOŚCI ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

PENSJONAT MUSZYNA

ardobiejewska.pl-syndycy-sprzedadza-nieruchomosc-w-gajkowie-1.jpg

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ DOMEM JEDNORODZINNYM ORAZ GARAŻEM I BUDYNKIEM USŁUGOWYM POŁOŻONEJ W GAJKOWIE, GMINA CZERNICA, POWIAT WROCŁAW

UK-RYCZKOWSCY/TYREK-CZYSZCZOŃ

IMG_20230310_134938.jpg

SYNDYK SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW ”ODRODZENIE” W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W OLEŚNIE SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI SKŁADNIKI MAJĄTKOWE – NIERUCHOMOŚCI I RUCHOMOŚCI

SYNDYK SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW ”ODRODZENIE”/KACZMAREK